Asansör Kabinleri

Asansör Kabinleri

Asansör kabinleri kullanım alanları ve konseptleri farklı olmasına rağmen geçmişten günümüze kadar benzeyen tek renk veya kalıplaşmış hazır desenler üzerinden hareketle tasarlanıyordu. Dolayısıyla kullanım alanları konut, otel, hastane, resmi kurum veya özel konutlar gibi birbirinden farklı yaşam alanları olmasına rağmen, kullanılan asansör kabinleri dizaynı birbirine benzeyen tasarımlardan öteye geçemiyordu.

Asansör kabinleri, yüklerin ve insanların katlar arasındaki taşınmasında kullanılan çelik profil iskelet ile askı halatlarına bağlı, kapılı veya kapısız olabilen çelik konstrüksiyonlardır. Asansör kabinleri çelik bir zemin ve taşıyıcı bir iskeletten meydana getirilir. Asansör kabinleri iskeleti yan duvarlar ve tavanla kaplanarak kapalı bir hacim yaratılır. Kabinler asansör trafik durumuna ve taşıdıkları yük miktarı ve cinsine göre şekillendirilir.

Asansör kabinleri kapılı ve kapısız olmak üzere iki tarzda bulunabilir. Kabin kapısının bulunmaması hâlinde giriş yönündeki kuyu duvarı sıvalı ve pürüzsüz olmalıdır. Taban alanı, fazla yüklenmemesi için, taşınan insan sayısına göre üstten sınırlandırılmıştır. Otomatik kumandalı asansörlerde, kabin içinde kat kumanda, alarm ve durdurma düğmeleri takımı ya da vatmanlı asansörlerde kumanda kolu vardır. Otomatik kapılılarda kabin içinde kat göstergesi de bulunur. Kılavuz raylara 4 noktada dayanan kayıcı elemanlar ya da lastik rulolar, asansör kabinleri dıştan alt ve üst bölümlerine konulur. Asansör paraşüt düzeni kabinin üst ya da alt kirişlerine yerleştirilir.